เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

Local NDR with KGI Securities
โรดโชว์
Local NDR with KGI Securities ดาวน์โหลด
Krungsri Corporate Day By Krungsri Securities ดาวน์โหลด
Local NDR with Thanachart ดาวน์โหลด
Thailand Focus 2019 By SET ดาวน์โหลด
PTT Group Investor Day by SCB Securities ดาวน์โหลด
Local NDR with Local Institution Funds by Krungsri Securities (KSS) ดาวน์โหลด
PTT Group Roadshow in Singapore by Macquarie Securities ดาวน์โหลด
NDR in Hong Kong with dbTISCO ดาวน์โหลด
CGS-CIMB Thailand Corporate Day 2019 ดาวน์โหลด
Thailand Energy & Utilities Sector Corporate Day by dbTISCO ดาวน์โหลด
Local Roadshow โดย บล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
logo
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)