อันดับความน่าเชื่อถือ

อัพเดต ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565

Agency อันดับความน่าเชื่อถือ Outlook
Fitch
*Senior Unsecured Debentures, National Long-Term rating A-(tha) Stable
*National Short-Term rating F2(tha)
logo
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)