ติดต่อนักวิเคราะห์

ชื่อบริษัท ชื่อผู้ติดต่อ อีเมล์
บล. ไอร่า จำกัด (มหาชน) คุณศักดิ์นรินทร์ ศศานนท์ saknarin@aira.co.th
บล. เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) คุณนลินรัตน์ กิตติกำพลรัตน์ nalinrat@asiaplus.co.th
บล. เอเชีย เวลท์ จำกัด คุณเบญจพล สุทธิ์วนิช Benjaphol.Su@asiawealth.co.th
บล. เอเอสแอล จำกัด คุณปัณณวิชย์ ฤทธาสิรินันท์ pannawitch@aslsecurities.com
บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน) คุณสุพพตา ศรีสุข suppata@bualuang.co.th
บล. โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) คุณศรชัย พิทยาพฤกษ์ sornchai.pitthayaprug@th.nomura.com
บล. ซีจีเอส - ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด คุณอมรรัตน์ ชีวะวิชวาลกุล amornrat.ch@cgs-cimb.com
บล. ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด Mr. Oscar Yee  oscar.yee@citi.com
บล. ซีแอลเอสเอ (ประเทศไทย) จำกัด คุณกรรณิกา สยามวาลา kannika.siamwalla@clsa.com
บล. คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คุณสิทธิเดช ประเสริฐรุ่งเรือง sittidath.pr@countrygroup.co.th
บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด คุณปวรมน สุวรรณเตมีย์ paworamon.suvarnatemee@credit-suisse.com
บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) คุณดุลเดช บิค duladethb@th.dbs.com
บล. ฟินันเซียไซรัส จำกัด คุณจิตรา อมรธรรม jitraa@fnsyrus.com
บล. ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟ เอส เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คุณสุวัฒน์ สินสาฎก suwat.sin@fssia.com
บล. โกลเบล็ก จำกัด คุณณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ nuttawut@globlex.co.th
บล. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) คุณจักรพงศ์ เชวงศรี jakapong.c@kasikornsecurities.com
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณกวีวิทย์ ถวิลวิทยานนท์ kaweewitt@kgi.co.th
บล. คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) คุณนพพร ฉายแก้ว nopporn.ch@kfsec.co.th
บล. กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) คุณณภัทร จันทรเสรีกุล naphat.chantaraserekul@krungsrisecurities.com
บล. กรุงไทย ซีมิโก้  คุณพัชริน เกษมอานันทนะ patcharink@ktzmico.com
บล. เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) คุณภาณุวัฒน์ นิเวศน์มรินทร์ Panuwat.n@ktbst.co.th
บล. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) คุณณัฐกร ศรีภูไฟ nathakorn.sr@lhsec.co.th
บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด Mr. Kaushal Ladha kaushal.ladha@macquarie.com
บล. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด มหาชน คุณชนิสรา คงจะดี pf@merchant.co.th
บล.เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) คุณคมสัน สุขสำราญ komsun.suks@kkpfg.com
บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณนารี อภิเศวตกานต์ nareea@phillip.co.th
บล. อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Sean Lim sean.lim@rhbgroup.com
บล. อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณอธิภู วิศวเวช athipu.vi@rhbgroup.com
บล. ไทยพาณิชย์ จำกัด คุณชัยพัชร ธนวัฒโน chaipat.thanawattano@scb.co.th
บล. ธนชาต จำกัด (มหาชน) คุณยุพาพรรณ พลพรประเสริฐ yupapan.pol@thanachartsec.co.th
บล. ทิสโก้ จำกัด คุณวัฒนา ปัญญาวัฒนากุล wattanap@tisco.co.th
บล. ทรีนีตี้ จำกัด คุณเอกรินทร์ วงษ์ศิริ ekkarin@trinitythai.com
บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด คุณปิยนันท์ พาณิชย์กุล piyanan.panichkul@ubs.com
บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณธนพร วิศรุตพงษ์ tanaporn@uobkayhian.co.th
บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณอาศิส ภมรานนท์ arsit@uobkayhian.co.th
บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด คุณปรินทร์ นิกรกิตติโกศล parinth.n@yuanta.co.th
logo
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)