ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน

วันที่ ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
24-05-2565 วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 1/2565 Opportunity Day

เวลา 10:15 – 11:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday

เพิ่มในปฏิทิน
19-05-2565 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2565 Analyst Briefing ผ่านระบบ Microsoft Teams
วาระการประชุม
14:00 - 16:00 น. 1Q22 Operating Results and Q&A

Presentation Slide
เพิ่มในปฏิทิน
10-05-2565 ประกาศงบการเงินสำหรับไตรมาส 1/2565 Other เพิ่มในปฏิทิน
03-05-2565 - 09-05-2565 Silent Period ถึง (09/05/65) Other เพิ่มในปฏิทิน
05-04-2565 ประชุมผู้ถือหุ้นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 AGM

เวลา 14.00 น. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

เพิ่มในปฏิทิน
25-02-2565 วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 4/2564 และประจำปี 2564 Opportunity Day 10:15 – 11:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday เพิ่มในปฏิทิน
24-02-2565 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2564 และประจำปี 2564 Analyst Briefing

ผ่านระบบ Microsoft Teams
วาระการประชุม
14:00 - 16: 00 น. 4Q21 & Y2021 Operating Results

Presentation Slide
เพิ่มในปฏิทิน
08-02-2565 ประกาศงบการเงินสำหรับไตรมาส 4/2564 และประจำปี 2564 Other เพิ่มในปฏิทิน
02-02-2565 Silent Period ถึง (08/02/65) Other เพิ่มในปฏิทิน
logo
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)