ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

66(0) 2765-7380
66(0) 2765-7379
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: ระยอง

เลขที่ 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ : (66) (0) 38611333 , (66) (0) 38 613571-80

ที่ตั้งสำนักงานกรุงเทพฯ :

เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 66(0) 2765-7000, 66(0) 2765-7777
โทรสาร : 66(0) 2765-7001

ฟอร์มติดต่อเรา

logo
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)