ราคาหลักทรัพย์
ปรับปรุงเมื่อ:
SET
IRPC
ราคาล่าสุด
3.38 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.04(1.20%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
143,789,912
มูลค่า ('000 บาท)
489,497
ราคาน้ำมัน
ดาวน์โหลดเอกสาร
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2565
แบบ 56-1 ประจำปี 2562
รายงานประจำปี
เว็บแคสต์

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2565

24 พ.ค. 2565

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 66(0) 2765-7380
โทรสาร : 66(0) 2765-7379
อีเมล : ir@irpc.co.th
logo
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)