รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ไฟล์ 397 KB ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ไฟล์ 444 KB ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ไฟล์ 506 KB ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ไฟล์ 503 KB ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ไฟล์ 521 KB ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ไฟล์ 485 KB ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ไฟล์ 444 KB ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ไฟล์ 457 KB ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ไฟล์ 336 KB ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ไฟล์ 373 KB ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ไฟล์ 1.04 MB ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ไฟล์ 5.50 MB ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ไฟล์ 2.16 MB ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ไฟล์ 3.04 MB ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ไฟล์ 164 KB ดาวน์โหลด
logo
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)