ราคาหลักทรัพย์
ปรับปรุงเมื่อ:
SET
IRPC
ราคาล่าสุด
2.74 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.04(-1.44%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
79,316,600
มูลค่า ('000 บาท)
216,397
ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2563

รายได้จากการขายสุทธิ (ไม่รวมภาษีสรรพสามิต)

ผลการดำเนินงาน
หน่วย: ล้านบาท
ผลการดำเนินงานแยกตามธุรกิจไตรมาสที่ 1/2563
หน่วย: % 43,617 ล้านบาท

EBITDA

ผลการดำเนินงาน
หน่วย: ล้านบาท
ผลการดำเนินงานแยกตามธุรกิจไตรมาสที่ 1/2563
หน่วย: % (6,436) ล้านบาท

กำไรสุทธิ

ผลการดำเนินงาน
หน่วย: ล้านบาท
ผลการดำเนินงานแยกตามธุรกิจไตรมาสที่ 1/2563
หน่วย: % (8,905) ล้านบาท
ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 1/2563
เพิ่มในปฏิทิน
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2563
เพิ่มในปฏิทิน
ประกาศงบการเงินสำหรับ ไตรมาส 1 ปี 2563
เพิ่มในปฏิทิน
ราคาน้ำมัน
รางวัลและความสำเร็จ
NACC Integrity Awards 2018
By The National Anti-Corruption Commission
เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ
ดาวน์โหลดเอกสาร

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2563

รายงานประจำปี

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 66(0) 2765-7380
โทรสาร : 66(0) 2765-7379
logo
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)