ราคาหลักทรัพย์
ปรับปรุงเมื่อ:
SET
IRPC
ราคาล่าสุด
3.84 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.02(-0.52%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
65,848,700
มูลค่า ('000 บาท)
252,510
ราคาน้ำมัน
ดาวน์โหลดเอกสาร
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2564
แบบ 56-1 ประจำปี 2562
รายงานประจำปี
เว็บแคสต์

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2564

18 พ.ย. 2564

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 66(0) 2765-7380
โทรสาร : 66(0) 2765-7379
อีเมล : ir@irpc.co.th
logo
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)