25 มิถุนายน 2562

เยี่ยมชมกิจการปี 2562

IRPC ต้อนรับคณะผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานระยอง ประจำปี 2562 (Plant Visit 2019)

เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) “IRPC” ได้จัดกิจกรรมนำคณะผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ณ เขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไออาร์พีซี จังหวัดระยอง โดยมี คุณนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น สิทธิในการรับฟังข้อมูลข่าวสารและความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ จากผู้บริหารของ IRPC โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าเยี่ยมชมกิจการที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของอย่างใกล้ชิด และนอกจากกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานแล้ว เพื่อรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม IRPC และผู้ถือหุ้น ได้มีโอกาสร่วมกันทำกิจกรรมมอบประติมากรรมริมชายหาดเพื่อแยกขยะพลาสติก หรือ “Goby the Fish” ให้กับตัวแทนชุมชนรอบเขตประกอบการฯ ไออาร์พีซี อีกด้วย

logo
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)